[Atelier] Tháng 7

Vẽ cho vui, không có giá trị về mặt lịch sử trang phục

.

.

.

Tháng 7 âm lịch có Thất tịch, có ngày rằm xá tội vong nhân nên gom mấy người cần vẽ vào luôn một lượt up cho tiện. Chắc đoán ra ai với ai cũng dễ thôi.

Đọc tiếp

[Độc huyền cầm] 2 – 13 (2)

Chương 13: Cơn dông

 .

 .

.II.

 .

 .

.

 “Thủy lưu vô hạn nguyệt minh đa[1]

.

.

.

nature-1_zpsnvlypudx

Source: Ren Kri

Không sử dụng lại ảnh khi chưa có sự đồng ý của tác giả

.

.

.

Đọc tiếp